Sinds 1 mei 2022 is de volledige website van het Brussels Waarborgfonds gemigreerd naar www.finance.brussels.

 

De opdracht van het Brussels Waarborgfonds bestaat erin om aan kredietinstellingen, mits betaling van een éénmalige forfaitaire premie, een substantieel deel van de waarborgen toe te kennen, die van KMO’s en zelfstandigen vereist worden voor de toekenning van beroepskredieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De aanvragen voor waarborg van het Brussels Waarborgfonds kunnen ingediend worden door de aanvrager van het krediet (het Voorakkoord) of door de kredietinstelling (de Waarborg op Aanvraag, de Klassieke Snelwaarborg, de Groene Snelwaarborg en de Snelwaarborg voor Microfinanciering).

Het nieuwe reglement van het Brussels Waarborgfonds wordt geregeld door het Besluit van 20 juni 2013 (M.B.,02.07.2013). Dit reglement is van toepassing sinds 1 juli 2013.

Vergelijking en beschrijving van de verschillende waarborgproducten

Het nieuwe reglement