Bijdrage 

De kredietinstellingen zijn aan het Brussels Waarborgfonds de betaling van een eenmalige forfaitaire bijdrage verschuldigd.

Aflosbare kredieten

 • Een eenmalige forfaitaire bijdrage van 0,75 % (0,50 % voor de starters en/of voor de Groene Snelwaarborg), vermenigvuldigd met het aantal jaren van tussenkomst van het BWF, waarvan :
  • 0,50 % ten laste van de begunstigde (0,25 % voor de starters en/of voor de Groene Snelwaarborg)
  • 0,25 % ten laste van de bank.

 

Niet-aflosbare kredieten (met inbegrip van de borgstellingskredieten)

 • Een eenmalige forfaitaire bijdrage van 0,90 % (0.70% voor de starters en/of voor de Groene Snelwaarborg), vermenigvuldigd met het aantal jaren van tussenkomst van het BWF, waarvan:
  • 0,45 % ten laste van de begunstigde (0,25 % voor de starters en/of voor de Groene Snelwaarborg)
  • 0,45 % ten laste van de bank.

De kredietinstellingen zijn als enige verantwoordelijk ten aanzien van het Brussels Waarborgfonds voor de betaling van de eenmalige forfaitaire bijdrage.

 

Voorbeeld:

 • een investeringskrediet: 50.000€ – duur 5 jaar- niet starter
 • tussenkomst van het Fonds: 32.500€ (65%) – duur 5 jaar 
 • de eenmalige forfaitaire bijdrage te betalen: 0,75% x 32.500€ x 5 jaar = 1.218,75€ of 812,50€ (0,50%) ten laste van de aanvrager en 406,25€ (0,25%) ten laste van de kredietinstelling.